RODO
#1 #2 #3

biuro@chojnicemeble.pl

52 566 45 23

Polski   English  

RODO

RODO


MM MEBLE J. ZAKRZEWSKI, M. KIERSZK, SPÓŁKA JAWNA, przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez MM MEBLE J. ZAKRZEWSKI, M. KIERSZK SPÓŁKA JAWNA zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.I) - dalej RODO, w związku z zawarciem przez Panią/Pana umowy dotyczącej dostarczenia produktów będących w ofercie Spółki.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na potrzeby świadczenia usług sprzedaży jest MM MEBLE J. ZAKRZEWSKI, M. KIERSZK, SPÓŁKA JAWNA JAWNA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000090295. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest:

pod numerem telefonu: 525664523,

pod adresem e-mail: biuro@chojnicemeble.pl,

pisemnie, przesyłając korespondencję pod adres: Łużycka 1A 89-600 Chojnice,

w miejscu świadczenia usług: Łużycka 1A 89-600 Chojnice,

                        Celem przetwarzania uzyskanych przez Administratora danych osobowych jest:

                       
Administrator Danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania tj. świadczenia usług, ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz przez okres wskazany w art. 74 ustawy o rachunkowości Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 650 z poźń. zm.).             

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:


Źródłem posiadanych przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych jest zawarta umowa.

X